BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.                    

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                                                          TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI          :…….

VEKİLİ            :

DAVALI          :

DAVA             : Alacak davası

KONU             : Müvekkilimizin ……. alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR                           :

1- Müvekkilim, davalı tarafa …….. tarihinde …. marka otomobilini satmıştır. Aralarındaki yazılı mukaveleye göre, davalı 10 bin TL’yi peşin ödemiş, kalan tutar içinse vadeli ödeme konusunda anlaşmışlardır. Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerinin de vadesi gelmiş sayılacaktır.

2- Müvekkilim davalı tarafa, otomobili aynı gün teslim etmiş ve noter üzerinden devrini de gerçekleştirmiştir.

3- Davalı ……., müvekkilime ödemesi gereken ……. tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin sayısız aramalarına da cevap vermemiş, mesajlarına dönüş yapmamıştır.

3- Müvekkilimiz sözleşme gereği davalının ödemesi gereken ……. tutarındaki alacağının taksit tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zira sözleşme gereği ilk taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmiş sayılmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği aracın plakasına da üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla tedbir konmasını istemek amacıyla da bu davayı açma lüzumu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : BK, HMK, MK, ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   : …… satış sözleşmesi, trafik tescil tutanağı, tanıklar ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP    : Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan olan ……. lık alacağın taksit tarihlerinden itibaren hesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından, davalıya devrettiği .. .. …. plaka sayılı aracın plakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av. Gençosman Killik