BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.                    

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                         : ….Adı – Soyadı…..  TC:

ADRES                                 : 

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

TANIKLAR                           : Varsa mutlaka tanığınızı yazınız

SUÇ                                      : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

AÇIKLAMALAR     :

1-) …/…/… tarihinde müvekkilimin ……. adresindeki  iş yerine gece vakti camı kırmak suretiyle girilmiş, iş yerinden kasada bulunan bir miktar para ile bilgisayar ve diğer donanımları çalınmıştır..

2-) Müvekkilimizin ,iş yerinde bulunan kamera görüntülerinden dükkanına giren şahıs/şahıslar net olarak görülmekte olup, şahsın/şahısların tespiti ile müvekkilin mağduriyetine neden olan şahsın/şahısların cezalandırılması için sayın makamınıza başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K. m. 141.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimine ait …… TL tutarındaki para, yaklaşık … değerindeki bilgisayar ve diğer donanımların çalınmasıyla ilgili şahsın/şahısların eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını ve bulunduğu takdirde  …-TL tutarındaki para, bilgisayar ve diğer donanımların tarafımıza iadesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) İlgili kamera kayıtları

3) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Şikayetçi Vekili

  Av. Gençosman Killik