BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.                    

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

HAPİS HAKKI
İSTEYEN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

KONU : Hapis hakkı kullanma talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :

Karşı taraf müvekkilimin maliki bulunduğu ……. adresindeki taşınmazda ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ……. bedelle kiracı olarak oturmaktadır.

Karşı taraf ……. aylarına ait toplam ……. kira borcunu bu güne kadar müvekkilimin tüm uyarılarına rağmen ödememiştir.

Karşı taraf kiracının kira bedellerini ödemeden taşınmazı boşaltacağı ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan müvekkilimin alacağının hapis hakkı ile teminat altına alınması için bu başvuruda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Kira Sözleşmesi, yasal ve takdiri diğer deliller vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle müvekkilimin alacağının teminat altına alınması için hapis hakkı uygulanarak kiracının taşınır mallarının deftere yazılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

HAPİS HAKKI İSTEYEN
VEKİLİ
Av. Gençosman Killik