BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.                    

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

……. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI  :    

VEKİLİ    :

DAVALI   :

VEKİLİ    :

KONU    : Evlilik ve aile birliğinin sarsılması sebenbiyle boşanma

AÇIKLAMALAR                    :

1- Davalı … ile davacı ….. yılında evlenmiştir. Müvekkil ile eşi arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, zamanla daha da artmıştır. Ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir.

2- Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

3- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı ve davacı eş aynı düşüncededir.

4- Davalı ile önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini için işbu davayı açma lüzumu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK., HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     : Nüfus Kayıtları, tanıklar, yasal ve takdiri diğer deliller

SONUÇ VE TALEP      : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ
Av. Gençosman Killik