BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No :

DAVADAN FERAGAT
EDEN DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

KONU : Yukarıda dosya numarası belirtilen davamızdan ve bu dava ile ilgili tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz.

TALEP VE SONUÇ : Davadan vazgeçme beyanımızın davalı tarafa tebliğine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Gençosman Killik