BU WEB SİTESİNDE PAYLAŞILAN YAZILAR KİLLİK HUKUK BÜROSUNA AİTTİR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KAPSAMINDA KORUNMAKTADIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ.

 

Paylaşılan blog yazıları -Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun şekilde- sadece müvekkillerimizle bilgi paylaşma ve mesleki makalelerimizi ve düşüncelerimizi yayınlama amacı ile hazırlanmıştır.

 

 

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Gençosman Killik

DAVALI : ……. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU : Yaş düzeltilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-……. doğumlu müvekkilim ……….. nüfus kütüğüne sehven …….doğumlu olarak kaydedilmiştir.

2-Müvekkilim ebe eşliğinde aile evinde doğmuştur. Herhangi bir doğum evi, hastane veya sağlık kabininde kaydı bulunmamaktadır.

3-Müvekkilim görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca sayın mahkemenizin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4-Müvekkilin doğum tarihinin aslında olduğu gibi ……. olarak düzeltilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Yasa, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar

TALEP VE SONUÇ : Açıklanan nedenlerle müvekkilin nüfus kaydındaki doğum tarihinin ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av. Gençosman Killik

Müvekkilin Nüfus Kaydı

Ana Adı :
Baba Adı :
İli :
İlçesi :
Mahallesi :
Aile Sıra No :
Sıra No :
Cilt :